Auteursrecht Artikeltjes.com

Naast dat het schrijven van artikelen op artikeltjes.com natuurlijk hardstikke leuk is, kan het u natuurlijk ook een aardig extra inkomen opleveren. Via de Adsense functie is het mogelijk om extra inkomsten te genereren, zodat het schrijven van deze artikelen u zowel exposure als geld oplevert. Des te vervelender is het als u vakkundig geschreven tekst opeens op een andere website verschijnt, zonder dat u daarvoor uw toestemming heeft gegeven. Deze pagina gaat in op de vraag hoe het auteursrecht geregeld is voor publicaties op artikeltjes.com en welke voorwaarden artikeltjes.com zelf stelt. Daarnaast worden wat handige links besproken, zodat het voor u ook mogelijk wordt om te controleren in hoeverre u zelf aan alle regels voldoet.

Het auteursrecht

Alle artikelen die verschijnen op artikeltjes.com zijn onderhevig aan de geldende wetgeving omtrent auteursrechten. Met andere woorden: ze zijn auteursrechtelijk beschermd. De rest van de inhoud op de website is beschermd onder het copyright, dat in dit geval toebehoort aan artikeltjes.com. Gebruik van de teksten kan niet zonder toetstemming van de auteur van het artikeltje, terwijl alle andere zaken eerst moeten worden voorgelegd aan de betreffende medewerker van artikeltjes.com.

Het begrip auteursrecht is in deze zin zeer ruim. Het geldt onder meer voor vermenigvuldiging van het artikel, bewerking van de tekst of grootschalige verspreiding van het artikel. Daarnaast is het auteursrecht van toepassing op de weergave van de tekst op verschillende websites of opslag hiervan in grote databases. Alle andere elektronische media zijn hier bij inbegrepen. Dit betekent in de praktijk dat uw tekst niet zo maar mag worden geplaatst op een internetforum of op internet gebruikt mag worden voor andere doeleinden.

Een overtreding van het auteursrecht is strafbaar en kan leiden tot een boete of andere straf. De enige manier waarop de teksten van artikeltjes.com gebruikt mogen worden, is voor persoonlijke of privé doeleinden. Hier geldt wel de voorwaarde dat derden geen toegang krijgen tot de teksten.

Eigendomsrechten op artikeltjes.com

Artikeltjes.com handhaaft het auteursrecht en het eigendomsrecht van teksten strikt. Het is vanzelfsprekend dat van schrijvers op artikeltjes.com verwacht wordt dat de artikeltjes die zij schrijven niet zijn gekopieerd of overgenomen van andere schrijvers. Artikeltjes.com behoudt te allen tijde het recht om de artikeltjes die inbreuk maken op het auteurs- of eigendomsrecht zonder kennisgeving of nadere uitleg te verwijderen.

Wij kunnen niet alles monitoren en daarom vragen wij u om contact op te nemen met ons op het moment dat u een inbreuk op het auteurs of eigendomsrecht aantreft. U dient hierbij duidelijk aan te geven waarom er sprake is van een inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht en hoe deze inbreuk tot stand gekomen is. Geef ook altijd duidelijk aan om welke auteur het gaat, welk artikeltje wordt bedoeld en wat de publicatiedatum van het betreffende artikeltje is. Op deze manier kunnen we goed nagaan wie het heeft geplaatst en om welk artikel het gaat.

Van de teksten die u levert aan artikeltjes.com mag niemand (naast Artikeltjes.com) gebruik maken zonder uw toestemming. 

Handige links

Om het een en ander wat makkelijker en overzichtelijker te maken, hebben we een aantal links voor u geselecteerd. De eerste is http://copyrightspot.com/. Op deze website is het mogelijk om te controleren of uw tekst nog ergens anders voorkomt er is misschien sprake is van dubbele content op het internet.

Hetzelfde kunt u checken http://www.copyscape.com. Ook op deze website is het mogelijk om te controleren of uw content al ergens anders op het internet voorkomt en het misschien wordt gebruikt door derden die daar niet toe gemachtigd zijn. Dit voorkomt dat u uw tekst straks op meerdere websites tegen komt.

De laatste tip van artikeltjes.com is om http://myfreecopyright.com/ te gebruiken. Op deze website is het mogelijk om copyright te claimen op teksten. Daardoor ontstaat een database waarin voor een groot aantal artikelen is vastgelegd wie het geschreven heeft, waar het origineel geplaatst is en wat de publicatiedatum is.

Kortom

  • Uw teksten zijn beschermt onder het auteurs- en eigendomsrecht. Inbreuk hierop is strafbaar en wordt niet getolereerd door artikeltjes.com.
  • Artikeltjes.com behoudt te allen tijde het recht om artikelen die inbreuk maken op het auteurs- en eigendomsrecht, van de website te verwijderen, zonder hiervan melding te maken aan de gebruiker.
  • U kunt, wanneer er sprake is van inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht dit melden bij artikeltjes.com. Wij zullen dan de noodzakelijke stappen ondernemen.
  • Als u een tekst op een andere website wilt plaatsen dan artikeltjes.com, terwijl hij al staat gepubliceerd op artikeltjes.com, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij zullen dan de betreffende tekst verwijderen van artikeltjes.com, om onze content uniek te houden.

Artikeltjes.com hecht veel belang aan de authenticiteit van de teksten.


Geen top artikeltjes gevonden.
Geen populaire Schrijvers gevonden.