Vrouwen in de kerk, met hoed of hoofddoek?

0
888
blog placeholder

Geschiedenis

Een ernstig meningsverschil, zo verging het Jacobus Borstius (1612-1680), predikant onder meer te Dordrecht. Hij hield een preek over het lange haar van de man in die tijd en haalde daarmee de landelijke pers over zich heen. Ook in de kerk gaf deze preek strijd. Het was in de pruikentijd. De tijdgeest van rijkdom met een groot uiterlijk vertoon had veel mensen in de greep. Het was het dragen van pruiken, het meegaan met de afgod Mode, waar  de predikant zich tegen richtte.

Heden

De vraag, die naar bovenkomt is dan ook: hoe staat het in ons -christenen- leven met de dienst aan de Mode? Kijk eens rond in de kerk naar wat er te zien is. Dan lijkt de conclusie, dat er aardig wat aanbidding is voor deze afgod. Voorbeeld: van veel christen-vrouwen kan vandaag aan de dag gezegd worden dat ze kort van stof en diep van inzicht zijn.

Bijbel

Ook in het begin van de christelijke gemeente is er sprake van onenigheid over haardracht. Het is de apostel Paulus die daar over schrijft in 1 Corinthe 11: vers 14, Of leert u ook de natuur zelf niet dat zo een man lang haar draagt, het hem een oneer is? vers 15 Maar zo een vrouw lang haar draagt, dat het haar een eer is, omdat het lange haar voor een deksel ( bedekking) haar gegeven is?

Wat Paulus hier als voorschrift geeft voor de gemeentelijke samenkomsten is een samenvatting, of conclusie, van dat wat hij schrijft in het gedeelte, dat er aan vooraf gaat.

Over de man schrijft hij: 1 Cornthe 11 vers 4: Iedere man, die bidt of profeteert, hebbende iets op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd.
Bij eerste lezing lijkt het erop, dat het hier gaat over mannen die een hoed, pet of muts dragen. Maar de eindconclusie van Paulus is echter in vers 14 dat het lange haar de man tot oneer strekt. Waar heeft Paulus het over? Over iets op het hoofd. In de Griekse tekst komt het woord kata voor in verband met dit iets. Het woord kata heeft de betekenis van van hoog naar laag. Denk als voorbeeld aan het woord catarakt, een tussenvorm tussen waterval en stroomversnelling, ook hier: van boven naar beneden. Zo zijn de catacomben de onderaardse gewelven. Om in de catacomben te komen moet men van boven naar beneden gaan. Dat iets op het hoofd is dus iets dat van boven naar beneden afhangt. Het is dan ook duidelijk, dat het hier gaat over lang haar en niet over een hoed, pet of andere hoofdbedekking.

Over de vrouw schrijft hij: 1 Corinthe 11 vers 5: Maar iedere vrouw, die bidt of profeteert met ongedekt hoofd, onteert haar eiegn hoofd.     Uit het voorafgaande en uit de conclusie (vers 15) blijkt, dat Paulus het ook hier moet hebben over het haar van de vrouw. Het gaat immers over het bedekte hoofd van de man tegenover het onbedekte hoofd van de vrouw. Paulus schrijft vrouwen, die in de samnkomst komen geen hoed voor, of een hoofddoek en ook geen burka.Zij mogen alleen hun haar niet zo kort laten knippen, dat het een “jongenskop” is. In het vervolg van vers 5 schrijft Paulus dan ook, dat zo’n vrouw net zo goed haar hoofd geheel kan kaal scheren. Dat was de haardracht van de Romeinse soldaten in die tijd. En een haardracht, die tegenwoordig ook weer ingang vindt bij mannen.

Conclusie

Uit niets blijkt dat Paulus aan de vrouwen in de gemeentelijke (kerkelijke) samenkomst een hoofdbedekking voorschrijft. Integendeel, het lange haar is haar tot eer en dat is haar hoofdbedekking. Dus geen sluier, geen hoed, geen hoofddoek en geen burka wordt verplicht voorgeschreven door Paulus aan de christenvrouwen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here