Pleegouders

0
1252
blog placeholder

Het opnemen van een pleegkind in je gezin brengt brengt grote veranderingen met zich mee. Bij gebruikelijke dagelijkse activiteiten worden ineens vraagtekens bij gezet door het pleegkind, omdat hij al deze dingen niet gewend is. Je voelt je op de proef gesteld en dat kan heel lastig zijn. Aan de andere kant biedt het ook de mogelijkheid om naar jezelf te kijken als ouder en je af te vragen of bepaalde regels en gewoontes wel nodig zijn. Het besluit om eem pleegkind op te nemen in je gezin moet ook door je eigen kinderen worden geaccepteerd. Het is dan ook het  beste om alles duidelijk met je kinderen te bespreken, zodat ze een beetje weten wat hun te wachten staat.

Veel kinderen leven in een thuissituatie, die erg moeilijk is onveilig. Als de ouders de zorg en opvoeding niet aan kunnen, dan krijgen kinderen niet de nodige aandacht en veiligheid, die ze nodig hebben om zich op een gezonde manier te kunnen ontwikkelen. Soms komt er hulp in het gezin,maar soms is het nodig het kind uit het gezin te halen en onder te brengen in een pleeggezin. Soms betekent dat een tijdelijke plaatsing bij pleegouders: het kind kan weer terug naar de eigen ouders als die aan de voorwaarden kunnen voldoen van veiligheid en in staat zijn het kind op te voeden. Maar er zijn ook ouders, die hun eigen leven niet op de rails krijgen en dan wordt er voor het kind een perspectiefbiedende plaats gezocht: meestal zal het kind daar wonen tot hij in staat is voor zichzelf te zorgen.

Er zijn ook kinderen, die verslaafde ouders hebben of die te maken hebben gehad met mishandeling of sexueel misbruik. De gevolgen van deze dingen zijn ernstig en kinderen lijden daar erg onder. Pijn, angst, chaos en verwarring. De gevolgen zullen nog lang merkbaar zijn, ook al wonen ze in een veilig pleeggezin. Ze  hebben afwijkend gedrag ontwikkeld en er zal extra zorg en geduld voor deze kinderen nodig zijn.

Pleegkinderen zijn gewonen kinderen, maar met pijnlijke ervaringen en ze hebben speciale zorg nodig. Ze komen uit moeilijke gezinssituaties en weten vaak niet eens wat een normaal gezinsleven is. Vaak hebben deze kinderen vreemde gedragspatronen ontwikkeld om te overleven. Voor hen is het moeilijk om te wennen en zich aan te passen aan een gewoon gezin. Vreemd gedrag is dan ook geen onwil, maar een signaal. Het is een kind in nood.
Het contact met de eigen ouders moet worden gehandhaafd, omdat het , ondanks alles, de ouders blijven. Het kind krijgt zo ook een realistisch beeld van zijn eigen ouders. En ouders zijn een deel van hemzelf, zijn wortels.
Voor pleegouders is het belangrijk om een goed contact met de ouders van hun pleegkind te hebben en zoveel mogelijk met hen samen te werken. Dit komt het kind ten goede.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here